תיאור מוצר

לחופה: הינומה לבנה רשת קצרה עיטור סרט סביב

לחופה: הינומה לבנה רשת קצרה עיטור סרט סביב