לחופה: הינומה לבנה רשת קצרה עיטור סרט סביב

/, לחופה : אביזרים לחופה, לחופה : הינומה לכלה/לחופה: הינומה לבנה רשת קצרה עיטור סרט סביב