לחופה: טיארה לכלה מוכסף משובצת בקריסטלים

///לחופה: טיארה לכלה מוכסף משובצת בקריסטלים